Türkiye Büyük Millet Meclisi

2023 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlayan TBMM, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.” esasıyla milli iradeyi hâkim kılmak için açılmıştır. 1982 Anayasası’na göre yasama yetkisi devredilemez biçimde TBMM’nindir. TBMM, diğer ülkelerdeki emsallerinden farklı olarak yalnızca bir yasama meclisi değil, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nda Millî Mücadele’yi fiilen yöneterek Osmanlı İmparatorluğu’nun kalıntılarından yeni bir devlet kurulmasını sağlayan başat aktördür.

TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan 1920, Türk milletinin binlerce yıllık mazisindeki en önemli tarihlerden biridir. Halkın gücünün ve iradesinin yönetime katıldığı, bu sayede demokrasinin hayata geçtiği ilk kurum olan TBMM, milletin tüm varlığının temsil edildiği en yüksek müessesedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 7 kısımdan oluşmaktadır. “Cumhuriyetin Temel Organları” başlıklı 3. Kısmın “Yasama” başlıklı 1. Bölümünde 75 ila 100. Maddeler arasında TBMM ile ilgili düzenlemeler yer almıştır.

TBMM üyeleri beş yıllık bir süre için seçilirler. İki seçim arasındaki süreye yasama dönemi adı verilir. Yasama dönemi yasama yıllarından oluşur. Her yasama yılı 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona eren süredir. TBMM, 1920 ile 2018 yılları arasında 27 yasama dönemi geçirmiştir.

2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumuyla milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılmış, yeni TBMM’nin ilk genel seçimi, 24 Nisan 2018 tarihinde başkanlık sistemi altında yapılmıştır.

Belirli sayıda milletvekili toplantıya katılmadan Genel Kurulda görüşmelere başlanamaz. Görüşmelere başlamak için gerekli olan toplantı yeter sayısı, TBMM üye tamsayısının 1/3’ü olan 200’dür. Genel Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile yani yarısından fazlası ile karar alır.

Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir. Kanun teklifi bir veya daha fazla milletvekilinin imzasıyla verilebilir.