Monday, 20 March 2023, 12:39:32 — Baku (UTC+4)
Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen TÜRKPA Sekizinci Genel Kurulu, 20-21 Kasım 2018'de İzmir'de gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısına Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Ogtay Asadov, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın yanı sıra, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı László Kövér gözlemci sıfatıyla ve Özbekistan Cumhuriyeti Meclis Başkanvekili Hatamzhon Ketmonov da misafir olarak katıldı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (CCTS), TÜRKSOY, Türk Kültür ve Miras Vakfı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), İslam İşbirliği Teşkilatı (İKT), İKT Üyesi Ülkeler Parlamento Birliği (PUIC) temsilcilerinin yanı sıra Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Dünya Türk Gençleri Birliği de toplanıtda yer aldı.

Açılış konuşmasında Sayın Binali Yıldırım, Kırgızistan Milli Meclisi’nin TÜRKPA Dönem Başkanlığı sırasında TÜRKPA faaliyetlerine yaptığı değerli katkılardan dolayı Kırgız mevkidaşına şükran duyduğunu ve Genel Kurula Macaristan ve Özbekistan parlamento heyetlerinin katılımınından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. TÜRKPA'nın geçtiğimiz on yılda büyük adımlar attığını ve TÜRKPA içinde işbirliğinde daha fazla ilerleme sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

TÜRKPA’nın geçtiğimiz on yılını olumlu bir şekilde değerlendiren Sayın Ogtay Asadov, her üye ülkenin kendine özgü parlamenter diplomasi tarihine sahip olduğunu ve TÜRKPA'nın parlamenter diplomasi yoluyla parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

TÜRKPA'nın geçtiğimiz on yılda bir kalkınma yolu izlediğini vurgulayan Nurlan Nigmatulin, Meclis faaliyetlerinin Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğinin gelişmesini olumlu yönde etkilediğini ve büyük fayda sağladığını belirtti.

Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğinin tüm üye ülkelerin çıkarına olduğunu belirten Dastanbek Cumabekov da, Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesinde parlamenter diplomasinin önemli rolünün altını çizdi.

Türk dili konuşan ülkelerle işbirliğinin öneminden bahseden Sayın László Kövér, Macaristan'ın dostluğa ve Türk dili konuşan ülkelerle yakın işbirliğine özel önem verdiğini kaydetti.

Genel Kurul toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Hatamzhon Ketmonov, davet için teşekkür etti ve organizasyonun gelecekteki faaliyetlerinde başarılar diledi.

Sekizinci Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, TÜRKPA komisyonlarının son toplantılarına dair raporların ve tavsiyelerin kabul edilmesini, TÜRKPA uluslararası gözlemcilerinin Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin misyonlarının raporlarını da içeriyordu. Sayın Sadık Şer-Niyaz, TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu Başkanı olarak yeniden seçilirken, Sayın İsmet Uçma Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak ve Recep Şeker de Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak seçildiler.

TÜRKPA'nın bir sonraki 9. Genel Kurul toplantısının 2019 yılında Azerbaycan'da düzenlenmesine karar verildi.

Toplantının sonunda Sekizinci Genel Kurul oturumunun nihai belgesi olarak İzmir Bildirgesi kabul edildi.

Genel Kurul'un ardından, üye ülke parlamento başkanlarının Sekizinci Genel Kurul toplantısının sonuçlarını olumlu bir şekilde değerlendirdikleri bir basın toplantısı düzenlendi.