Wednesday, 19 January 2022, 18:40:12 — Baku (UTC+4)
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

TÜRKPA GENEL SEKRETERİ SAYIN RAMİL HASANOV'UN KONUŞMASI

Sayın Ural Muxamedjanov, Sayın Oktay Esedov, Sayın Axmetbek Keldibekov, Sayın Mehmet Ali Şahin.

2006 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları VIII Zirvesine TÜRKPA’nın oluşturulması fikri ile konuşma yapmıştır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 2008 yılı 21 Kasım Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gülün ev sahipliğinde İstanbulda Dolmabahçe Sarayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin parlamento yöneticilerinin imzalamış olduğu İstanbul Anlaşması ile kurulmuştur.

TÜRKPA Sekreterliği aslında 2010 yılı Ocak 15den faaliyete başlamıştır. 2010 yılı Mayıs ayının 24’de Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye Parlamenterlerinin ve ayrıca Baküdeki büyükelçilerinin katılımıyla TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinde bulunan ofisinin resmi açılış töreni yapıldı.

2010 yılı 30 Mart Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti adına Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve TÜRKPA Genel Sekreteri arasında "Konum Hakkında Anlaşma" imzalandı. Bu Anlaşma ilgili mevzuata göre 2010 yılı 20 Nisan Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev Milli Meclisin kabul ettiği Anlaşmayı teyit etmiş ve bununla da Anlaşmayı Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu olarak yürürlüğe koymuştur.

TÜRKPA Sekreterliği Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti Baküde bulunan, uluslararası örgüt - diplomatik görev statüsüne sahip olan kurumdur.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyevin özel talimatı ile TÜRKPA Sekreterliği etkinliği için tüm koşullar sağlanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi tarafından TÜRKPA sekreterliğini yüksek düzeyde gerekli donanım sağlanmış, personelin rahat çalışması için tüm imkânlar yaratılmıştır.

Sekretarya faaliyet gösterdiği kısa süre içinde bir çok başarılara imza atmıştır. Uluslararası işbirliği çerçevesinde Asamble AGİT PA, NATO PA, Avrupa Parlamentosu, Asya Ülkelerinin Parlamenter Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamenter Asamblesi (BDT PA), İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKT), Uluslararası Parlamentolar Birliği, Uluslararası Parlamentoların Genel Sekreterliği Derneği, Karadeniz ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (KEİ PA), Asyada karşılıklı Güven ve İşbirliğini Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TÜRKKON), TÜRKSOY ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin kurulması, karşılıklı faaliyet, gözlemci statüsünün alınması ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Belirtelim ki, yukarıda saydığımız tüm uluslararası kurumlarda TÜRKPA üye devletlerin parlamentoları - tam üye, gözlemci, konuk olarak temsil olunmaktadır.

TÜRKPA Genel Sekreteri Uluslararası Parlamentoların Genel Sekreterleri Birliği’nin (ASGP) ortak üyesi kabul edilmiş, 155 devletin parlamentosunu birleştiren dünyanın en büyük uluslararası parlamento yapısı olan Uluslararası Parlamentolar Birliği (IPU), İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKT Pİ) gözlemci statüsü ile üye olmuştur. AGİT PA’ da ki Türkiye milletvekilleri grubunun (Kazakistan ve Azerbaycan grubunun desteği ile) etkin faaliyetleri sonucunda nüfuzlu uluslararası kuruluşlardan biri olan AGİT PA da TÜRKPA’ya özel konuk statüsüyle katılma hakkı verilmiştir. Vurgulamak gerekir ki, BM alt parlamento kolu olan Uluslararası Parlamentolar Birliğinde (IPU) gözlemcisi olarak üye kabul edilmek, BM nezdinde uluslararası parlamento örgütü olarak akreditasyon olması, tanınmak anlamına gelir. Bu TÜRKPA’nın uluslararası arenada adım adım tanınmasının, nüfuzunun artmasının örneği olarak kabul edilebilir.

TÜRKPA diğer uluslararası parlamento kurumları ile işbirliğini gelişmektedir. TÜRKPA Avrupa Parlamentosu ile de yoğun işbirliği yapıyor. TÜRKPA Uluslararası Sekretaryası bir grup çalışanın 8-13 Kasım 2010 tarihlerinde Avrupa Parlamentosunun daveti ile Belçika Krallığı başkenti Brüksel şehrinde bulunan ofisinde takas programında yer almıştır. Avrupa Parlamentosu tarafından TÜRKPA Sekreterliği çalışanları için özel program hazırlanmış ve parlamentonun etkinliği ile yakından tanışmalarına olanak yaratılmıştır. Bu süreç devam etmektedir.

TÜRKPA Sekreterliği bir grup çalışanın 14-16 Kasım 2010 tarihlerinde AGİT PAnın daveti ile kurumun Danimarka Krallığının başkenti Kopenhag kentinde bulunan ofisinde ve ziyaret çerçevesinde İskandinav Ülkeleri Konseyi (Nordic Council) ofisinde de takas programında yer almıştır.

Geçen dönem içinde TÜRKPA Sekreterliği, Genel Sekreter ve milletvekillerinden oluşan heyetler TÜRKPA Sekreterliği Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3.3.3 ve 3.3.4 bentlerinin gösterildiği yetkilere uygun olarak birçok uluslararası toplantılarda TÜRKPA’yı temsil etmiştir. TÜRKPA Uluslararası Heyeti Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenterler Asamblesi (KEİ PA) 35. genel kurul toplantısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) "Trans-Asya Parlamenterler Forumunda", Uluslararası Parlamentolar Birliği (IPU) 123 üncü genel oturumunda, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansının (CICA) III. zirve toplantısında, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri parlamentolarının VIII Uluslararası İşbirliği toplantısında, İslam Konferansı Örgütünün "Güneydoğu Avrupada istikrar ve işbirliği adına" uluslararası konferansında, "Diyalog Avrasya Platformu" uluslararası örgütünün Kazakistanın başkenti Astana şehrinde düzenlenen "Nesiller ve kültürlerarası diyalog" adlı uluslararası toplantısında, III. Astana Ekonomik Forumunda, BM bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Parlamenterler Genel Sekreterleri Birliğinin (ASGP) 123. genel oturumunda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamenterler Meclisi (BDT PAA) ve Kazakistan Parlamentosunun düzenlediği "AGİT ve BDT: yeni olanaklar ve perspektifler" adlı uluslararası konferansta, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamenter Asamblesi (BDT PAA) 35. Genel Kurul toplantısında, İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliğinin (İKT Pİ) 13. Genel oturumunda ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) kış oturumunda, Uluslararası Parlamenterler Genel Sekreterleri Birliğinin (ASGP) 124. genel kurul toplantısında ve Panamada düzenlenen Uluslararası Parlamentolar Birliği (IPU) 124. genel kurul toplantısında katılımı da Kurulun Parlamentolararası ilişkilerin kurulmasına, genişlemesine ve uluslararası alanda prestijli uluslararası kuruluşlar arasında olacağına olumlu etkileyen neticelerdir.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye milletvekillerinin TÜRKPA adına birçok uluslararası toplantılarda, konferanslarda, seçim gözlemlerinde katılımıyla örgütün amaç ve hedeflerine uygun etkinliğinin belirgin örneğidir.

TÜRKPA Avrupa ve Asyada bulunan uluslararası kurumlar gibi bölgede ve uluslararası ilişkiler sisteminde barışın, güvenliğin ve dostluğun güçlendirilmesi için parlamento diplomasisine kullanmaktadır. Parlamentolararası işbirliğinin geliştirilmesinde din, dil, ırka fark bırakmayan, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde faaliyet gösteren böyle bir uluslararası parlamento kurumunun kurulması bölgede, ayrıca Avrupa ve Asya ülkeleri için siyasi ve ekonomik açıdan çok büyük önem arz etmektedir.

Aktiviteler çerçevesinde, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Oktay Əsədov’la, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin ile Kazakistan Senato Başkanı Sayın Kasım Jomart Tokayev ile ve Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Sayın Ural Muxamedcanov ile, Kırgızistan Parlamentosu yönetimi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Elmar Memmedyarov, Kazakistan Cumhuriyeti devlet Sekreteri - Dışişleri Bakanı Sayın Kanat Saudobayev, Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ruslan Kazakbayev, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile de yapılan görüşmeler TÜRKPA veya üye devletlerinin parlamento yöneticilerinin ve dış politika kontrollerinin yöneticilerinin kurumun uluslararası ilişkilerinin güçlenmesine verilen desteğin göstergesi olmuştur.

TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği ayrıca kurucu üye ülkelerin Baküdeki diplomatik temsilcilikleri ile yoğun işbirliği yapıyor ve Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçileri ile daima istişare çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

TÜRKPA Sekreterliği olarak böyle bir gelenek başlatmış bulunuyoruz ki, Sekreterliğin heyetlerinin dışa seferleri sırasında TÜRKPA’ya başkanlık eden ülkenin diplomatik görevi heyetinin karşılanması, ziyaret çerçevesinde gözetlenmesi gibi konularda yardımcı olarak göstermektedir. Hâlihazırda Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile bu yönde çok yoğun işbirliği yapmaktayız. Bu açıdan gelecekte diğer üye devletlerin Dışişleri Bakanlıklarının bu sürece destek vermelerini arzu etmekteyiz.

TÜRKPA kurulmasında dost ve kardeş Kırgızistan Cumhuriyeti ve parlamentosu yer ederken, maalesef, 2010 yılının Nisan ayında meydana malum olaylardan sonra Kırgızistan Parlamentosu fesih edildiği için faaliyetine bir süre ara vermiştir. Bunlara rağmen TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği tüm uluslararası önlemler, projeler ve etkinliğinde diğer üye devletler gibi Kırgızistan Cumhuriyetinin çıkarlarını kendi çıkarları olarak kabul etmiş ve savunmuştur. Seviniyoruz ki, kardeş Kırgızistan halkı tüm zorluklardan başarıyla çıkmaya başlamış ve Kırgızistan Parlamentosu TÜRKPA’da ki aktif faaliyetini kabul etmiştir.

TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği İstanbul Antlaşmasının 2. maddesine dayanarak üye devletlerin parlamento çalışanları arasında tecrübe paylaşımı programı gerçekleştirmiştir. 2010 yılının Temmuz ayı başında Azerbaycan parlamento üyelerinin TBMM ye, 2010 yılının Ekim ayında TBMM çalışanlarının Azerbaycan parlamentosuna seferleri ve Kazakistan parlamento çalışanları 2010 yılının Kasım ayında TBMMye seferleri İstanbul Antlaşmasının maddelerinde tespit edilen hedefleri ve amaçları doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

Etkinlik çerçevesinde TÜRKPA’nın iki uluslararası konferansın gerçekleştirilmesini sağlamak olmuştur. Türkiye-Azerbaycan, Kazakistan Parlamentolararası dostluk ilişkilerinin gelişmesi çerçevesinde TBMM’de 90’lı yıldönümü münasebetiyle 24 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen "Parlamento diplomasisi-TÜRKPA" adlı uluslararası konferansta Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının yardımcısı sözcüleri, Kazakistan Parlamentosu milletvekili, Kazakistan ve Türkiyenin Azerbaycandaki büyükelçileri ve Azerbaycanda akredite birçok uluslararası kuruluşların temsilcileri yer ve konuşmalar yapmışlardı. 21 Eylül 2010 yılında Bakü Devlet Üniversitesinde "Devletlerarası ilişkilerin gelişme sürecinde parlamento demokrasisi" adlı uluslararası konferansta TÜRKPA’ya üye ülkelerin parlamento cihazlarının yöneticileri, Azerbaycanda akreditasyondan geçmiş diplomatik heyet temsilcileri, milletvekilleri rapor etmişlerdir.

TÜRKPA etkinliğinin daha da geniş aydınlatılması amacıyla 25 Ağustos 2010da TÜRKPA internet sitesinin resmi açılış töreni yapıldı. Site şu anda faaliyetini yüksek düzeyde sürdürmektedir. Site bölümlerinde TÜRKPA hakkında, örgütün yapısı, Kuruldu, üyeleri ve faaliyetleri hakkında gerekli bilgiler yerleştirilmiştir.

TÜRKPA Uluslararası Sekreterliği heyeti 15-16 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbulda gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları X zirvesinde yer almıştır. Toplantıda TÜRKPA Genel Sekreteri devlet başkanlarına TÜRKPA faaliyetleri ile ilgili geniş bilgi verilmiştir. Neyse ki, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye Cumhurbaşkanları TÜRKPA faaliyetlerini yüksek derecede memnuniyetle değerlendirmiş ve bu, devlet başkanları tarafından imzalanan İstanbul Antlaşmasının 18. maddesinde yer almıştır.

Aynı zamanda TÜRKPA seçim gözlemciliği alanında da ciddi tecrübe toplamayı bilmiş, Kırgızistanda ve Azerbaycanda yapılan parlamento seçimlerini ve Kazakistanda düzenlenen olağanüstü başkanlık seçimlerini uluslararası gözlemci komisyonu olarak gözlenmiştir. Seçimlerle ilgili geniş bilgi ayrıca tarafımdan size rapor edilecektir.

TÜRKPA BM Genel Kurulunda gözlemci statüsü ile üye olması ile ilgili süreç devam etmektedir. BMnin iç işlemlerine uygun olarak TÜRKPA Sekreterliğinin olduğu ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından bununla ilgili BMye resmi başvuru mektubu gönderilmiş, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının konu ile ilgili yardım sağlamak amacıyla Sekretarya tarafından resmi nota gönderilmiştir.

Astana toplantısında yeni daimi komisyonların oluşturulmasının TÜRKPA’nın bir uluslararası örgüt olarak şekillendirilmesi, faaliyetinin genişlemesinde ve tam şekillenmesinde büyük bir ivme olacağına inandığımızı belirtmek istiyorum.

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKT Pİ) gibi dünyanın önde gelen uluslararası parlamento örgütünün TÜRKPA’da gözlemci statüsü ile üye olması ile ilgili başvurusu da teşkilatımızın bölgede ve uluslararası ilişkiler sisteminde başarılı etkinliğinin başka bir örneği.

Gelecekte diğer kardeş Türk Dilli devletlerin de dostluk ve barış evi olan TÜRKPA’ya üye olması her birimizin arzusudur.

Özellikle belirtmek istiyorum ki, TÜRKPA Sekreterliği tarafından düzenlenen iki uluslararası konferansın, 2010 yılı sonuçları ile ilgili 5 dilde basılmış olan TÜRKPA dergisinin tüm masrafları TÜRKPA Sekreterliği bütçesinden yeterince malzeme olmadığı için Sekreterliğin talebi üzerine TÜRKPA dönem Başkanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Oktay Əsədovun özel talimatı ile Azerbaycan Parlamentosu tarafından ödenmiştir.

Ekonomik ve siyasi açıdan güçlü söz sahibi olan üye devletlerin 2012 yılı bütçesini tartışırken karşılaştığımız bu zorlukları dikkate alacağından emin olduğumu ifade etmek istiyorum.

TÜRKPA Parlamentolararası işbirliğinin niteliksel yeni aşaması olan parlamento diplomasisi araçlarının yardımı ile devletler arasında siyasi diyalogun daha da geliştirilmesine, Türkçe konuşan ülkeler ve diğer bölgesel ülkeler arasında karşılıklı-yararlı ve eşit işbirliğinin geliştirilmesine, taraflar arasında siyasi, sosyoekonomik, kültürel, insani, hukuki ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak yönünde faaliyetleri sürdürüyor.

Ümit ediyoruz ki, TÜRKPA uluslararası imajının yükseltilmesi, böyle bir uluslararası parlamento örgütünün bölgede ve dünyada söz sahibi olması, uluslararası ilişkiler sisteminde kendine layık yer tutabilmesi amacıyla hayata geçirilecek gelecek etkinliğinde üye devletlerin parlamentolarının ve dış politika kontrollerinin önerilerini, tavsiyelerini, tabii ki de desteklerini hissedeceğiz.

Türk dünyasının birliği ve gelişmesi adına yadsınamaz katkıları olan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkü, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Lideri Haydar Aliyevi ve bu yolda faaliyet göstermiş, bugün aramızda olmayan büyüklerimizi saygıyla yad etmek istiyorum.

Konuşmamın sonunda bize gösterdikleri tüm destekten dolayı ev sahibi Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı, TÜRKPA dönem başkanı Sayın Ural Muxamedjanova, ayrıca bir buçuk sene TÜRKPA’ya başkanlık etmiş Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sayın Oktay Esedov bize göstermiş olduğu özel dikkat ve ilgiye göre, aynı zamanda Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Sayın Axmetbek Keldibekova ve Türkiye parlamentolarının Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahine de kapsamlı destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

İlginiz için teşekkürler.

TÜRKPA Dönem Başkanlığı
TÜRKPA Dönem Başkanı
Duyurular