Казакстан, 2022-жылдын, 5 июнь
Кыргызстан, 2021-жылдын, 28 ноябрь
Азербайжан, 2020-жылдын, 9 февраль
Казакстан, 2019-жылдын, 9 июнь
Түркия, 2018-жылдын, 24 июнь
Азербайжан, 2018-жылдын, 11 апрель
Кыргызстан, 2016-жылдын, 11 декабрь
Азербайжан, 2016-жылдын, 26 сентябрь
Түркия, 2015-жылдын, 1 ноябрь
Азербайжан, 2015-жылдын, 1 ноябрь
Түркия, 2015-жылдын, 7 июнь
Казакстан, 2015-жылдын, 26 апрель
Азербайжан, 2013-жылдын, 9 октябрь
Казакстан, 2012-жылдын, 15 январь