Кыргызстан улуттук курамы
ТҮРКПАнын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши курамы 5 жылдык мөөнөткө шайлануучу 90 орундуу бир палаталуу парламент. Жогорку Кеңештин Ассамблеядагы делегациясы Төрага башында турган тогуз мүчөдөн түзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы
Кыргызстандын ТҮРКПАдагы улуттук делегациясынын жетекчиси
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын Төрагасы
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын Төрагасынын орун басары
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссия мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиясынын мүчөсү
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты
ТҮРКПАнын Айлана-чөйрө, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо комиссиясынын мүчөсү