Monday, 23 May 2022, 12:05:55 — Baku (UTC+4)
Түрк Тилдүү Ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Улуттук курамы - Азербайжан

1. Сахиба ГАФАРОВА - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин төрайымы

2. Ахлиман АМИРАСЛАНОВ - Комиссиянын Төрагасы, Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

3. Низами ЖАФАРОВ - Комиссиянын Төрагасынын орун басары, Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

4. Хикмет МАММАДОВ - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

5. Садагат ВАЛИЕВА - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

6. Агалар ВАЛИЕВ - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

7. Малахат ИБРАГИМГЫЗЫ - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

8. Джаваншир ФЕЙЗИЕВ - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты

9. Фазил МУСТАФА - Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин депутаты