Saturday, 01 April 2023, 01:36:19 — Baku (UTC+4)
Түрк мамлекеттердин Парламенттик Ассамблеясы

Башкы катчы

Мехмет Сүрейя Эр

Башкы катчынын орун басары

Азербайжан Республикасынын Милли Мажлисинин өкүлү

Фуад Алакбаров

Башкы катчынын орун басары

Казакстан Республикасынын Парламентинин Мажилисинин өкүлү

Талгат Адуов

Башкы катчынын орун басары

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкүлү

Ноорузбек Арстанбеков

Айлана чѳйрѳ, табигый ресурстар жана саламаттыкты сактоо боюнча комиссиянын катчысынын милдетин аткаруучу

Айнура Абуталибова

Экономикалык кызматташтык боюнча комиссиянын катчысы

Бауыржан Даткаев

Социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиянын катчысы

Кундуз Рустембекова

Укуктук маселелер жана эл аралык байланыштар боюнча комиссиянын катчысы

Кадир Яман