Friday, 03 April 2020, 15:03:12 — Baku (UTC+4)
Түрк Тилдүү Ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Сахиба ГАФАРОВА - ТҮРКПАнын мѳѳнѳттѳгү төрайымы, Азербайжан Республикасынын Милли МежлисининМилли Меджилисинин төрайымы

meclis.gov.az