Sunday, 05 April 2020, 06:51:32 — Baku (UTC+4)
Түрк Тилдүү Ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Сахиба ГАФАРОВА - ТҮРКПАнын мѳѳнѳттѳгү төрайымы, Азербайжан Республикасынын Милли МежлисининМилли Меджилисинин төрайымы

meclis.gov.az