Saturday, 19 September 2020, 18:57:25 — Baku (UTC+4)
Түрк Тилдүү Ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы

Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы (ТүркПА)

2008-жылдын 21-ноябрында Түркиянын Стамбул шаарынын Долмабахча сарайында Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын парламент башчылар тарабынан кол коюлган Макулдашуусуна ылайык Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн парламенттик Ассамблеясы түзүлгѳн.

2009-жылдын 29-сентябрында Азербайжан Республикасынын Бакы шаарында Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясынын биринчи пленардык жыйыны ѳттү. Биринчи пленардык жыйында ТүркПАнын Регламенти, Катчыдык жѳнүндѳ Жобо, Бакы декларациясы жана Катчылыктын дайыма Бакы шаарында жайгаштырылуусу жѳнүндѳ токтом кабыл алынган.

ТүркПАда тѳрагалык жыл сайын бир ѳлкѳдѳн башка ѳлкѳгѳ англис тилинин алфавиттик тартипте ротация аркылуу ѳткѳрүлѳт.

ТүркПА Катчылыгы Бакы шаарында жайгашкан эл аралык уюму статусуна ээ.

ТүркПАнын негизги максаттары:

* Парламенттер аралык кызматташуунун жаңы баскычы болгон парламенттик дипломатия аркылуу ѳлкѳлѳр арасында саясий диалогтун ѳнүгүүсүнѳ жардам кѳрсѳтүү;

* Тарыхтын, маданияттын жана тилдин бирдиктүүлүгүнүн базасында парламенттик кызматташуусуна тийиштүү маселелер менен бирге мыйзамдарды жакындаштыруу жана ѳз ара аракеттешүүнү бекемдѳѳ;

* Түрк тилдүү ѳлкѳлѳр арасында жана региондун башка ѳлкѳлѳрү мене тең пайдалуу жана тең укуктуу кызматташууга жардам кѳрсѳтүү;

* Мыйзамдардын, анын ичинде түрк тилдүү ѳлкѳлѳр үчүн мааниси бар маданий мурастын жана тарыхтын, искусствонун, адабияттын жана башка тармактардын баалуулуктарын сактоого жана келечек муундарга ѳткѳрүп берүүгѳ багытталган мыйзамдарды жакындаштыруу бюонча сунуштамаларды кабыл алуу;

* Тараптар арасындагы саясий, социалдык-экономикалык, маданий, гуманитардык, укуктук жана башка байланыштарды ѳнүктүрүүдѳ жардам кѳрсѳтүү.

Түрк тилдүү ѳлкѳлѳрдүн Парламенттик Ассамблеясы эгемендүүлүктүн принциптерин сактоо, тең укуктуулук, территориянын бүтүндүгүн жана чек ара бузулгустуктун, ички иштерге кийгилишпѳѳ саясатты, күч колдонүүдан баш тартуу негизинде саясий жана экономикалык коопсуздукту күчѳтүүнү, кең ресурстарын толук жана жемиштүү колдонуу менен элдердин жыргалчылыгын артырууну, парламенттик дипломатияда жаңы ийгиликтерге жетүүнү, региондогу жана башка региондордогу парламенттер жана эл аралык уюмдар менен байланыштарды ѳнүктүрүүнү ѳзүнүн негизги максаты катары тандап алды.