Төраганын кайрылуусу
Түркия Улуу Улуттук Жыйынынын Төрагасы
Мустафа Шентоп