Qadın parlamentarilər qrupu
 
katib
Suzanna Kazimova
+994 12 563 58 35
suzanna@turk-pa.org