Türkiyə Milli Nümayəndə Heyəti
The Grand National Assembly of Türkiye, one of the founders of TURKPA, is a 600-seat unicameral parliament elected in 5-year terms. The TBMM is represented in the assembly with a delegation of nine parliaments, one of whom is the delegation head.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri
Türkiyənin TÜRKPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədri
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının sədri
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının sədr müavini
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının üzvü
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Sosial, mədəni və humanitar məsələlər komissiyasının üzvü
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Hüquq məsələləri və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının üzvü
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının üzvü
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın Sosial, mədəni və humanitar məsələlər komissiyasının üzvü
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı
TÜRKPA-nın İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının üzvü