Sunday, 23 January 2022, 03:13:32 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Ankarada Meşәlәrin tәbii sәrvәtlәrinin qorunması vә tәbii ehtiyatların ekoloji cәhәtdәn sәmәrәli istifadәsi üzrә seminar keçirilmişdir

24.01.2019
TÜRKPA-nın Fəali̇yyətdə olan Sədrliyi
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədri
Anonslar