Sunday, 25 August 2019, 11:38:33 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Plenar iclas әrәfәsindә ikitәrәfli görüşlәr keçirilmişdir

20.11.2018