Sunday, 26 January 2020, 16:37:56 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Plenar iclas әrәfәsindә ikitәrәfli görüşlәr keçirilmişdir

20.11.2018