Tuesday, 04 August 2020, 21:53:32 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Plenar iclas әrәfәsindә ikitәrәfli görüşlәr keçirilmişdir

20.11.2018