Tuesday, 11 August 2020, 20:47:47 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Milli Mәclis Azәrbaycan Parlamentinin 100 illiyi münasibәtilә tәntәnәli iclas keçirmişdir

21.09.2018