Sunday, 09 May 2021, 18:01:01 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Baş katib Azәrbaycan Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Naziri ilә görüşmüşdür

16.07.2018