Tuesday, 11 August 2020, 20:19:05 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Tullantıların İdarә Edilmәsi vә Geni Dәyişdirilmiş Orqanizmlәrin (GDO) Qanunvericilik vә Hәyata Keçirilmәsi üzrә Seminar

30.04.2018