Wednesday, 29 June 2022, 17:31:12 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

Tullantıların İdarә Edilmәsi vә Geni Dәyişdirilmiş Orqanizmlәrin (GDO) Qanunvericilik vә Hәyata Keçirilmәsi üzrә Seminar

30.04.2018
TÜRKPA-nın Fəali̇yyətdə olan Sədrliyi
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədri
Anonslar