Thursday, 09 July 2020, 19:18:28 — Baku (UTC+4)
Türkdilli Ölkәlәrin Parlament Assambleyası

TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN PARLAMENT ASSAMBLEYASI İZMİR BƏYANNAMƏSİ - 21 noyabr, 2018-ci il

TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN PARLAMENT ASSAMBLEYASI İZMİR BƏYANNAMƏSİ - 21 noyabr, 2018-ci il