Komissiya katibləri

AZ
Ətraf mühit, təbii ehtiyatlar və sağlamlığın qorunması komissiyasının katibi

KZ
İqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının katibi

KG
Sosial, mədəni və humanitar məsələlər komissiyasının katibi

TR
Hüquqi məsələlər və beynəlxalq əlaqələr komissiyasının katibi