Saturday, 25 November 2017, 02:20:09 — Baku (UTC+4)
Parliamentary Assembly of Turkic Speaking Countries
Internal Regulations of the Parliaments of Turkic-speaking Countries
14.03.2017 16:27

TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN PARLAMENTLƏRİNİN DAXİLİ NİZAMNAMƏLƏRİ
TÜRK CUMHURİYETLERİ PARLAMENTO İÇTÜZÜKLERİ